Werving nieuwe leden OPR Stromenland

Nijmegen, 6 maart 2023 

 

Aan: Alle personeelsleden van kieskringen A, B en C van Stromenland  

          En alle ouders van kieskring B, C en D van Stromenland 

 

Van: De Ondersteuningsplanraad Stromenland 

                                                                                                                           

Betreft: werving nieuwe leden voor de Ondersteuningsplanraad Stromenland, verkiezingen 2022-2023 


Ondersteuningsplanraad 

De Ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband Stromenland. Daarin zijn ouders en personeelsleden vertegenwoordigd. De OPR beoordeelt 1x per vier jaar het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband, maar kan ook onderwerpen die zij belangrijk vindt binnen Passend Onderwijs met het bestuur van het samenwerkingsverband bespreken of op eigen initiatief adviezen geven. De OPR gaat niet alleen over het onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs heeft betrekking op alle leerlingen.  

 

Verwachtingen 

De taken van een OPR-lid zijn vergelijkbaar met de taken van een MR-lid van school. Zo wordt onder meer verwacht dat u vergaderingen bijwoont (gemiddeld 10 per jaar), meedenkt en meepraat over het beleid en de onderwerpen die besproken worden. U heeft een open en actieve houding en vertegenwoordigt het belang van uw achterban (ouders of personeel). Het verschil tussen een MR van een school en de OPR  zit vooral in de grotere afstand van het beleid tot uw kind of klas en de abstractie van de onderwerpen. Denk daarbij aan het vaststellen van de basisondersteuning en de financiële middelen. Wat in het ondersteuningsplan is beschreven en waarover de OPR spreekt, kan ingewikkelde materie zijn. Daarom is enige kennis of ervaring met het onderwijs en/of leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een pré. Maar uiteraard is er ook de mogelijkheid om deze kennis op te bouwen of hierbij advies op te vragen.  

De Opr-leden krijgen per vergadering en vacatie vergoeding. 

 

Kandidaatstelling
De OPR bestaat uit 16 leden, waarvan 8 ouders en 8 personeelsleden. Stromenland is opgedeeld in 4 kieskringen A tot en met D. Per kieskring zijn 2 ouders en 2 personeelsleden vertegenwoordigd.  

 

Wij zijn opzoek naar versterking voor de OPR, werkt u als personeelslid (dit kan ook een directielid zijn) of bent u ouder uit de betreffende kieskring en lijkt het u leuk om aan te sluiten bij de OPR, geef u dan op als kandidaat. Wij zijn op zoek naar personeelsleden uit kieskring A, B en C en ouders uit kieskring B, C en D. 

 

U kunt zich kandidaat stellen door uiterlijk 24 maart 2023 een mail te sturen naar: opr@stromenland.nl, gericht aan de Ambtelijk secretaris van de OPR, Cathelijn Lansu. Schrijf in deze mail ook of u ouder of personeelslid bent en voor welke kieskring u zich kandidaat stelt. 

 

Vacature verkiezingen 2021-2022 

 

kieskring A:     Nijmegen: vacature 1x personeelslid 

kieskring B:     de gemeenten Beuningen, Druten, West Maas en Waal en Wijchen: 

                            vacature voor: 2x  personeelslid, 1x ouder  

kieskring C:     de gemeenten Berg en Dal, Boxmeer, Cuijk, Grave, Heumen, Mill en St. Hubert, St. Anthonis: vacature voor: 1x personeelslid en 1x ouder 

kieskring D:     de scholen voor SO en SBAO in Stromenland: vacature voor: 1x ouder 

                           

 

De termijn van kandidaatstelling loopt van 7 maart t/m 24 maart 2023.  

Op maandag 3 april is er voor de kandidaten een informatiebijeenkomst om 19:30 uur op de Panovenlaan 1 in Nijmegen. Indien u zich kandidaat stelt willen we u verzoeken hiermee rekening te houden in uw agenda. Naar aanleiding van deze informatieavond neemt u het besluit uw kandidatuur door te zetten en u verkiesbaar te stellen in de weken daarna of niet. Kandidaten die zich verkiesbaar stellen wordt gevraagd een profiel op te stellen, wanneer er meer aanmeldingen voor een kieskring zijn dan er plaatsen vacant zijn. Alle MR leden binnen uw kieskring brengen dan hoofdelijk hun stem uit. 

 

Op de website www.stromenland.nl vindt u nog meer informatie over de OPR.  

U kunt verder informatie vinden op Passend onderwijs | Rijksoverheid.nl en Ondersteuningsplanraad | PO-Raad (poraad.nl) 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Joyce Martens-Vrielink (voorzitter OPR) 

Cathelijn Lansu (ambtelijk secretaris OPR)  


« Terug naar overzicht