Wat is Medezeggenschap?

In de wet Medezeggenschap Scholen is geregeld dat ouders en leerkrachten inspraak hebben in het beleid van de school. Behalve dat de MR een adviserende rol heeft, is de school met betrekking tot sommige onderwerpen ook verplicht om instemming te vragen van de leden van de MR. Voorbeelden hiervan zijn wijzigingen in lestijden, aanpassingen van statuten en het vaststellen van het schoolplan.

Op de Paschalisschool is een Medezeggenschapsraad (MR) van 4 leerkrachten en 4 ouders. Zij vergadert in schooljaar 20/21 tien keer over het te volgen beleid, dit soms met de schoolleiding.

Onze visie

Wij hebben de ambitie om op een betrokken en integere manier een constructieve bijdrage te leveren aan de besluitvorming van ontwikkelingen en beleid van de Paschalisschool. Het welzijn van kinderen en medewerkers staat hierbij hoog in het vaandel. Wij communiceren hierover transparant!

Contactgegevens

U kunt ons bereiken via de mail: paschalis.mr@kansenkleur.nl

Wie zijn wij?

Vertegenwoordiging GMR:
Fons Merkx

 

Vergaderdata schooljaar 2020 – 2021:

donderdag 10 september 16.30 uur
dinsdag 22 september 16.00 uur
dinsdag 3 november 16.00 uur
dinsdag 8 december 16.00 uur
donderdag 28 januari 2021 16.00 uur
dinsdag 23 februari 16.00 uur
donderdag 18 maart 16.00 uur
dinsdag 20 april 16.00 uur
dinsdag 18 mei 16.00 uur
donderdag 8 juli 16.00 uur