Wat is Medezeggenschap?

In de wet Medezeggenschap Scholen is geregeld dat ouders en leerkrachten inspraak hebben in het beleid van de school. Behalve dat de MR een adviserende rol heeft, is de school met betrekking tot sommige onderwerpen ook verplicht om instemming te vragen van de leden van de MR. Voorbeelden hiervan zijn wijzigingen in lestijden, aanpassingen van statuten en het vaststellen van het schoolplan.

Op de Paschalisschool is een Medezeggenschapsraad (MR) van 3 leerkrachten en 3 ouders. Zij vergadert in schooljaar 23/24 maandelijks over het te volgen beleid, dit soms met de schoolleiding.

Onze visie

Wij hebben de ambitie om op een betrokken en integere manier een constructieve bijdrage te leveren aan de besluitvorming van ontwikkelingen en beleid van de Paschalisschool. Het welzijn van kinderen en medewerkers staat hierbij hoog in het vaandel. Wij communiceren hierover transparant!

Contactgegevens

U kunt ons bereiken via de mail: paschalis.mr@kansenkleur.nl

Wie zijn wij?

Personeelsgeleding 
Aafke van der Logt penningmeester
Sandra van Grinsven literatuur, GMR
Jan Kellendonk vicevoorzitter, communicatie achterban
Oudergeleding
Els Roskam – Pelgrim voorzitter
Linda van Nieuwamerongen secretaris
Lidewij Derks communicatie achterban


Vergaderdata schooljaar 2023 – 2024:

  • Vergadering 1: 12 september (zonder directie) – starttijd 16.30u Vergadering 2: 10 oktober – starttijd 16.00u
  • Vergadering 3: 28 november – starttijd 15.30u
  • Vergadering 4: 30 januari – starttijd 16.00u
  • Vergadering 5: 5 maart – starttijd 15.30u
  • Vergadering 6: 9 april – starttijd 16.00u
  • Vergadering 7: 14 mei – starttijd 15.30u
  • Vergadering 8: 11 juni – starttijd 16.00u