Oudervereniging Paschalisschool

Op school wordt er niet alleen geleerd, maar ook geleefd en gevierd. Vieringen met Kerst, Sint, Carnaval, Kinderboekenweek en schoolreisje komen echter niet vanzelf tot stand. De Paschalisschool heeft een Oudervereniging. Dit is een groep ouders die hand- en spandiensten voor de school verricht en in overleg met de school de leuke activiteiten organiseert voor de leerlingen. In het dagelijks taalgebruik wordt het bestuur van de Oudervereniging ook wel aangeduid met ‘Ouderraad’. Als Oudervereniging streven we ernaar om de leerlingen een leuke schooltijd te geven. De Oudervereniging is een zelfstandige organisatie met leden en een bestuur. Ouders zijn automatisch lid en betalen een ‘vrijwillige ouderbijdrage’ voor de activiteiten die de vereniging voor hun kinderen organiseert. De ouderraad zet zich in om de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen.

Ouderbijdrage

De Ouderraad vraagt de ouders om een vrijwillige ouderbijdrage waarmee de leuke activiteiten op school worden betaald. De school krijgt hiervoor geen geld van de overheid. Zonder geld van de ouders kunnen de leuke activiteiten niet worden bekostigd. De vrijwillige ouderbijdrage is dus geen extra geld, maar geld dat echt nodig is.

Eén keer per jaar is er een algemene ledenvergadering, waarin het bestuur van de Oudervereniging zijn plannen voor het komende schooljaar kenbaar maakt en waarin het verantwoording aflegt voor het afgelopen jaar. Ook wordt dan de hoogte en de bestemming van de contributie besproken. Voor dit jaar is dat € 36,- per kind.

 Activiteiten

De leuke activiteiten op school worden door de Oudervereniging en het team georganiseerd volgens een jaarplanning. De activiteiten worden bij de start van het nieuwe schooljaar verdeeld in werkgroepen. De werkgroepen zijn Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Avondvierdaagse, Schoolreisje, Afscheid groep 8. Als bestuurslid van de Oudervereniging kan men aangeven welke activiteit hij/zij samen wil organiseren. Natuurlijk kan de Oudervereniging altijd extra hulp van ouders gebruiken! Wilt u meehelpen bij een activiteit of heeft u een leuk idee voor een activiteit? Alle ideeën zijn welkom. Of heeft u een vraag of opmerkingen voor de Oudervereniging? Neem dan gerust contact op!

De ouderraad bestaat uit:

Dagelijks Bestuur (DB)

Voorzitter: Lieke Nillesen
Secretaris: Nicolette Vermeulen
Penningmeester: Carlijn van Thiel
Bestuursleden: Claudy Aalbers, Kelly Aalbers, Jeroen van Erp, Rebana Hofmans, Esther Reijers, Lotte Verschragen en Marvin Witlox.

Esther Reijers loopt dit jaar met ons mee om te bekijken of deelname aan de OR iets voor haar is.

De voorzitter, penningmeester en secretaris worden in principe gekozen voor een periode van drie jaar en kunnen zich dan herkiesbaar stellen voor twee periodes. Zij kunnen niet ook in de MR plaatsnemen en kunnen geen groepsouder zijn. Angela Christ sluit vanuit school aan bij deze vergadering. Zij is geen lid van het DB.