Wat is de Brede School?

De Brede School is een samenwerkingsverband tussen onderwijs, kinderopvang en vrije tijd in de breedste zin. De doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen/jongeren van 0–19 jaar staat hierin centraal. De samenhangende activiteiten binnen de brede school hebben tot doel de ontwikkelingskansen van kinderen in het gezin, in hun vrije tijd, op school en in de buitenschoolse opvangsituatie te verbreden.

In Wijchen werken vier kernpartners samen: De gemeente Wijchen, Samenwerkingsstichting Kans en Kleur, De Eerste Stap en Meervoormekaar.

De Eerste Stap verzorgt de opvang voor de leerlingen van de Paschalisschool. Sinds augustus 2018 werken we met een locatie en is Peuteropvang locatie Suikerbergseweg 2 in ons gebouw gehuisvest. Voor verdere informatie zie de website van De Eerste Stap.

Daarnaast participeren er binnen de Brede School Suikerberg nog andere partners, de bondgenoten; voetbalvereniging SC Woezik, turnvereniging de Leleaart, tafeltennisvereniging ONI, tennisvereniging Haanenbergh, schietvereniging Strijdlust, Leefbaarheidsgroep de Woezik en de Paschalisvereniging.

Dit schooljaar richt de Brede School zich voornamelijk op het verder ontwikkelen van elkaar ontmoeten.

We weten dat cultuur, kunst, bewegen en techniek het leven van kinderen verrijkt en een positieve invloed heeft op hun ontwikkeling. We hebben daarom een creatieve onderwijsassistent in huis en worden er in diverse groepen muzieklessen gegeven. Daarnaast maken we als school gebruik van het aanbod van het cultuurknooppunt.