Wat verwachten wij van ouders

U wilt het beste voor uw kind. Dat willen wij ook. U vertrouwt uw kind acht jaar lang, vijf dagen per week (gemiddeld 25 uur) aan ons toe. U als ouder(s) bent 24 uur 7 dagen per week verantwoordelijk voor uw kind. De opvoeding thuis en de opvoeding op school staan niet los van elkaar. Het is belangrijk dat we elkaar versterken.

Voor uw kind vinden wij het van belang dat ouders en school regelmatig contact hebben. We hechten hier veel waarde aan. Op de hieronder genoemde (minimale) momenten zien we elkaar. Wij verwachten dat u op deze momenten aanwezig bent. Vanaf groep 6 bestaat er de mogelijkheid dat uw kind bij het rapportgesprek aanwezig is.

Groep 1

Intakegesprek
Informatie avond in september.
Een gesprek over de ontwikkeling van uw kind.

Groep 2

Informatie avond in september
Een gesprek over de ontwikkeling van uw kind.
Een gesprek rond de overgang naar groep 3

Groep 3

Informatie avond in september
Omgekeerd oudergesprek
Een gesprek over de ontwikkeling van het lezen na de herfstsignalering
Voortgangsgesprek in februari gekoppeld aan de rapportage

Groep 4 t/m 5

Informatie avond in september
Omgekeerd oudergesprek
Voortgangsgesprek in februari gekoppeld aan de rapportage

Groep 6 t/m 7

Informatie avond in september
Omgekeerd oudergesprek
Prognose gesprek over voorlopig advies Voortgezet Onderwijs
Voortgangsgesprek in februari gekoppeld aan de rapportage

Groep 8

Informatie avond in september
Omgekeerd oudergesprek
Adviesgesprek Voortgezet Onderwijs
Voortgangsgesprek in februari gekoppeld aan de rapportage