Hoe werken we in de groepen 1-2

Uw kind leert op deze leeftijd veel door te doen en te ontdekken. We noemen dat handelend leren. U herkent het vast wel. Wat uw kind de ene dag nog niet kan, kan hij/zij de volgende dag wel. Of juist andersom. Op school is dat niet anders. We willen hier op school zo goed mogelijk bij aansluiten. Bij ons op school doen we dat in de groepen 1-2 met Onderbouwd.

Onderbouwd, speels werken aan doelen

Uw kind kan al vroeg spelen als geen ander. En daar willen we bij de onderwijsmethode Onderbouwd gebruik van maken. Er bestaat een duidelijke verhouding tussen spelen en het opdoen van kennis. Door middel van het spelen van een spel kan uw kind beoogde leerdoelen behalen. Het zorgt ervoor dat op een ontspannen manier kennis wordt vergaard. Die kennis heeft hij/zij in de volgende groepen nodig om de leerstof te kunnen begrijpen. Grondbeginselen van taal, rekenen en schrijven zijn zo eenvoudig aan te leren.

Het speels, bewust en doelgericht stimuleren van de ontwikkeling van kinderen vormt de basis van Onderbouwd. Een goed doordacht leeraanbod zorgt voor de nodige prikkels, die een belangrijke voorwaarde vormen voor leren.

In drie stappen worden alle materialen aangeboden.

 

Leerstappen

Leerstap 1: Introductie in de grote kring

Tijdens de eerste leerstap wordt het leerdoel op speelse wijze in de grote kring geïntroduceerd. Hierbij maken we gebruik van Villa Letterpret, Fred van de Rekenflat of Wim de Woordspin. Via poppenspel leren kinderen op een laagdrempelige en boeiende manier.

Leerstap 2: Verwerking in kleine groepjes
Tijdens de tweede leerstap wordt het materiaal ingezet tijdens de werkles.

Leerstap 3: Individueel controlemoment
Voor alle kinderen is er een kaart waarop alle leervorderingen worden bijgehouden. Zo krijgt het kind zicht op welke materialen al beheerst worden en welke nog niet. Voor elk ontwikkelingsmateriaal dat goed gemaakt wordt door de kinderen, krijgen ze een stempel. Zijn alle materialen, die bij een bepaald doel horen, goed gemaakt, dan komt er een sticker op de kaart. Zo kunnen kinderen precies bijhouden wat ze al kunnen en waarmee ze nog moeten werken.

Volgen van de ontwikkeling

Bij de start van uw kind in groep 1 heeft u een kennismakingsgesprek met de leerkracht. Dit is ongeveer twee weken nadat uw kind is ingestroomd. We krijgen met dit gesprek een goed beeld hoe de ontwikkeling van uw kind tot dan is verlopen.

De ontwikkeling van uw kind volgen we doelgericht met Onderbouwd. De observaties die de leerkracht tijdens de kringactiviteiten en het werken / spelen van uw kind doet zijn van groot belang. Bij elke aanbieding van een doel schat de leerkracht in of uw kind dit al kan. Als dat zo is, wordt er een zogenaamde verrijkingsopdracht aangeboden. Zo blijft en wordt uw kind uitgedaagd te leren. Heeft uw kind nog herhaling nodig? Dat past binnen het ‘leren’ van kleuters. Dan bieden we het materiaal op een later tijdstip nog eens aan. Vinden we dat uw kind extra aandacht nodig heeft op een bepaald gebied, dan nodigen we u uit voor een gesprek. Samen bespreken we dan wat uw kind nodig heeft om zich goed te ontwikkelen en welke bijdrage u als ouder kan leveren.

Omdat kleuters zich op hun eigen manier en op hun eigen moment ontwikkelen, hebben we ervoor gekozen geen CITO – toets af te nemen in de groepen 1-2.

Rapport
In groep 2 krijgen alle kinderen voor het eerst een rapport in maart en in juni.
Kinderen van groep 1 krijgen nog geen rapport. U wordt in juni wel uitgenodigd voor een voortgangsgesprek.

Uiteraard kunt u altijd binnen lopen voor het maken van een afspraak voor een gesprek over de ontwikkeling van uw kind.