Omgekeerd oudergesprek

Wat is het intake- of omgekeerde oudergesprek?

U presenteert uw kind aan de leerkracht. Van te voren vult u thuis een formulier in, die de basis vormt voor het gesprek. Afhankelijk van uw kind, kunt u dit samen invullen. Tijdens het gesprek worden er extra contact momenten afgesproken, indien uw kind extra aandacht nodig heeft.


Drietrapsmodel

In de eerste trap staat het plezier centraal. Bij leren hoort fouten maken en de leerkracht gaat hierover met uw kind in gesprek.
Daarna ontwikkelt uw kind zich naar verwachting.

Wat als de sociale- emotionele ontwikkeling of op het gebied van leren de ontwikkeling extra aandacht nodig heeft?

Maar soms heeft een kind iets meer nodig. Dan gaat de leerkracht met u in gesprek en heeft uw kind extra aandacht nodig. Het is de bedoeling dat de interventies effect hebben en we weer terug komen op de eerste trap. Mochten de interventies niet het gewenste effect hebben, dan maken we een kindplan. In dit plan staat wat uw kind, u als ouder en de school gaan doen, zodat we ons gezamenlijk inzetten voor een zo goed mogelijk resultaat. Wanneer het een meerwaarde heeft, is uw kind bij het gesprek aanwezig. In een vervolg afspraak wordt dit plan geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. In de derde trap hebben de interventies geen effect en zullen we verder moeten onderzoeken wat uw kind nodig heeft.

Wettelijk moet er een protocol zijn voor schorsen en verwijderen. Hier willen we uiteraard niet terecht komen. Samen met u, spannen we ons tot het uiterste in om ervoor te zorgen dat dit protocol niet hoeft te worden ingezet.


Extra aandacht betekent extra contactmomenten

We verwachten u tijdens de genoemde contact momenten. Daarnaast zijn er extra mogelijkheden om het gesprek aan te gaan met elkaar; een voortgangsgesprek in november of juni; gesprekken waarbij een kindplan wordt gemaakt waarbij u samen met de school de ontwikkeling volgt (zie trede 2 van drietrapsmodel sociaal emotionele ontwikkeling).

Wanneer de ontwikkeling van uw kind aanleiding geeft om met u in gesprek te gaan, neemt de leerkracht contact op om een afspraak te maken. (trede 2). Uiteraard kunt u dit ook zelf aangeven. Het is niet alleen wanneer uw kind extra aandacht nodig heeft, maar ook wanneer er extra uitdaging geboden moet worden. Uw kind laat dan een voorsprong in ontwikkeling zien.