Methodes

Methodes groep 3

Lezen, woordenschat en wereldoriëntatie: Lijn 3
Rekenen: Pluspunt
Schrijven: Pennenstreken


Methodes groep 4

Lezen: Karakter
Rekenen: Pluspunt
Schrijven: Pennenstreken
Spelling: Staal spelling
Taal: Staal taal

Methodes groep 5 t/m 8

Lezen: Karakter
Rekenen: Pluspunt
Schrijven: Pennenstreken (groep 5 t/m 8)
Spelling: Staal spelling
Taal: Staal
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip
Natuur en techniek: Argus Clou
Geschiedenis: Argus Clou
Aardrijkskunde: Argus Clou
Engels: Groove.me (groep 7 en 8)