Paschalis Flits

  • Categorieen

  • Reset

Lezen in de vakantie

Het is heerlijk en belangrijk om ook in de vakantie lekker te blijven lezen. Laat uw kind een leuk boek uitzoeken. Gaat u liever met uw kind naar een winkel...

Personeel

Op 24 juni zijn Aafke en haar partner trotse ouders geworden van hun dochter Benthe. Benthe kwam iets eerder dan verwacht maar maakt het net als haar mama goed. Wij...

Tevredenheidsvragenlijst

Een aantal weken geleden vroegen wij u de oudertevredenheidsvragenlijst in te vullen. Het responspercentage was heel goed, hierdoor hebben wij een goed beeld van onze kwaliteit gekregen, dank daarvoor.  U...

HERHALING groepsouders gezocht

Na ons oproepje in de vorige PaschalisFlits hebben we een aantal aanmeldingen gehad. Maar nog niet genoeg… De groepen 3-4A, 5-6A, 5-6B en 7-8B zijn inmiddels voorzien. Heb jij je...

Alle jarige leerlingen in de grote vakantie

In de vakantie zijn er 32 kinderen van onze school jarig. Hieronder ziet u wie dat zijn (de “oude” klas staat nog erachter vermeld): 16 juli: Mila 1-2A 18 juli:...

Afscheid groep 8

Beste ouders,  Afgelopen weken hebben we met de twee groepen 8 de eindmusical ‘Het goud van eiland Albatros’ opgevoerd. Het was een daverend succes! De kinderen hebben met veel plezier...

Van de MR

Dinsdag 28 juni hebben we onze tiende en laatste MR-bijeenkomst van dit schooljaar gehad. De punten die aan bod kwamen, waren o.a. het klassenklimaat. Enkele lokalen op de eerste verdieping...

Schoolmaatschappelijk werker op school

De data zijn bekend dat de schoolmaatschappelijk werker komend schooljaar op school aanwezig is:  In principe is deze aanwezig van 9.00 tot 10.00 uur op de eerste donderdag van de...

Het blijft fietsen regenen

Er is deze week weer een fiets achtergebleven op het schoolplein. Met het bijbehorende sleuteltje kunt u de fiets komen ophalen bij Irna!

Verhuist? Vergeet uw adres niet te wijzigen!

Het gebeurt wel eens dat leerlingen en ouders tijdens het schooljaar verhuizen binnen Wijchen. Gelukkig wordt dit meestal meteen aan ons doorgegeven. In de drukte van een verhuizing wordt dit...

Verkeersveiligheid HERHALING

Toen de 1,5 meter maatregel nog onderdeel van ons dagelijks leven was, hebben we de verkeersregels rondom school aangescherpt. Zo werd er onder andere een verkeersbord geplaatst achter het ONI...

Groepsouders gezocht

Voor het nieuwe schooljaar zijn wij weer op zoek naar groepsouders. Als groepsouder ondersteun je de leerkracht(en) met allerlei hand- en spandiensten of regelt dit met de andere ouders in...

Verjaardagen

In de komende week gaan de volgende kinderen hun verjaardag vieren: 10 juli: Famke 3-4BC 11 juli: Julia 1-2C, Ranomi 5-6A, Quinty 5-6B en Sandeally 1-2C 14 juli: Suus 7B...

Verjaardagen in de groepen 1-2

In de groepen 3 tot en met 8 wordt er altijd zonder uw aanwezigheid aandacht besteed aan de verjaardag van uw kind. Ouders van groep 1-2 leerlingen zijn in de...

Verjaardagen

In de komende week zullen er twee kinderen van onze school jarig zijn: 2 juli: Daan 4-5C 6 juli: Fenna 3-4A We hopen dat jullie een heerlijke dag zullen hebben!...

Vrije- en studie(mid)dagen

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), Vorige week vroegen we om jullie mening over het aanpassen van de verdeling van schooluren. Een aantal van jullie heeft de MR hierover gemaild. Hartelijk dank...

30 juni: Een geslaagde dag!

Eindelijk was het dan zover: op donderdag 30 juni ging de hele school op schoolreisje! De werkgroep en de OR hadden er vele uurtjes voorbereiding inzitten om alles tot in...

Fiets gevonden!

Vorige week is er een Gazelle fiets blijven staan op het schoolplein. Wie mist hem? Te bevragen bij Irna of Joep