Passend Onderwijs bij kans & Kleur

Binnen alle scholen van Kans & Kleur zijn wij al een aantal jaren aan het werk om passend onderwijs te bieden. De leerkrachten kijken welke onderwijsbehoeften de leerlingen hebben en maken een groepsplan om hier zo goed mogelijk aan tegemoet te komen. De intern begeleider bespreekt met de leerkracht het groepsplan en welke ondersteuning nodig is om zo goed mogelijk vorm te geven aan het onderwijs in de groep. Soms is er deskundigheid van buiten de school nodig om te adviseren of om de ondersteuning te bieden aan een leerling, een groep of de leerkracht.

Alle scholen krijgen een aantal uren ondersteuning van een deskundige. De school bekijkt zelf in overleg met de ouders welke ondersteuning er nodig is en welke deskundigheid hiervoor wenselijk is. Dit overlegt de intern begeleider met het ondersteuningsplatform van Wijchen. Naast de basisondersteuning die een school biedt en de lichte ondersteuning van de deskundige vanuit het ondersteuningsplatform is er een aantal vaste arrangementen georganiseerd vanuit het onderwijszorgcentrum.

Deze arrangementen zijn voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Er is de plusklas voor hoogbegaafden van groep 7 en 8, een taalarrangement voor kleuters met een taalachterstand en individuele ondersteuning voor kinderen die nog geen jaar in Nederland wonen. Voor deze arrangementen gelden specifieke criteria die in een beleid zijn vastgelegd. Daarnaast zijn er vanuit de NIM trainingen voor sociale vaardigheid en faalangst reductie.

Binnen het speciaal basisonderwijs de Bolster wordt extra ondersteuning geboden voor kinderen die dit nodig hebben vanwege hun leerontwikkeling, gedrag, sociaal emotionele ontwikkeling en/of de motorische ontwikkeling. Er is ook specifieke deskundigheid vanuit het speciaal onderwijs cluster 3 voor kinderen voor wie dit wenselijk is. Verder zijn er enkele crisisplaatsen als een kind acuut vastgelopen is in het basisonderwijs en observatieplaatsen voor de kinderen waarbij de ondersteuningsvragen nog niet helder zijn. Voor een plaatsing bij SBO de Bolster of voor het speciaal onderwijs in o.a. Nijmegen en Druten, is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze kan worden afgegeven door de commissie toelaatbaarheid van het ondersteuningsplatform binnen het onderwijszorgcentrum.

Arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen worden, na overleg met ouders, door de intern begeleider aangevraagd bij het ondersteuningsplatform.

Contactgegevens:
Onderwijszorgcentrum Kans & Kleur
Directeur René Smits
Homberg 2994
6601 XR Wijchen
Tel: 024-6454241
Mail: info@ozc-kansenkleur.nl

Lees hier meer over passend onderwijs.