Kans en Kleur

De Paschalisschool hoort bij de Samenwerkingsstichting Kans & Kleur.
Dit is de overkoepelende stichting voor katholiek , openbaar, bijzonder neutraal en interconfessioneel primair onderwijs Wijchen. Samenwerkingsstichting Kans & Kleur is verantwoordelijk voor het verzorgen van het onderwijs op alle basisscholen in de gemeente Wijchen. Daaronder vallen scholen in de plaatsen Batenburg, Balgoij, Bergharen, Hernen, Niftrik en Wijchen zelf.

Wat betekent Kans & Kleur?

Voor de Samenwerkingsstichting Kans & Kleur geldt:

“Elke kind krijgt zijn kans en elk schoolteam ontwikkelt zijn eigen kleur

Elk kind zijn kans betekent:

  • Ieder kind heeft recht op onderwijs
  • Onderwijs hoort bij de eigen leefomgeving van het kind
  • We gaan uit van het kind
  • Ieder kind telt volwaardig mee

Elk schoolteam zijn eigen kleur betekent:

  • Diversiteit van scholen
  • Eenheid in verscheidenheid

Ouders hebben bij Kans & Kleur een vrije schoolkeuze voor hun kind. Alle gewone basisscholen van Kans & Kleur laten leerlingen met welke achtergrond of afkomst toe en heten ze van harte welkom. Verdere informatie over de Samenwerkingsstichting Kans & Kleur is te vinden op hun site www.kansenkleur.nl.