Nieuwe leerlingen die 4 jaar worden

Uw kind wordt binnenkort 4 jaar en u overweegt uw kind in te schrijven op de Paschalisschool? U kunt dan een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Naast een korte rondleiding krijgt u informatie over onze manier van werken en is er uiteraard gelegenheid voor het stellen van vragen.
U kunt contact opnemen met onze administratief medewerkster Anita Pauls (024-3661209). U kunt ook een e-mail sturen naar: administratie.paschalis@kansenkleur.nl Vermeld in uw bericht alstublieft: naam/geslacht/geboortedatum van uw kind(eren)/adres/telefoonnummer. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen voor een afspraak.

Kennismaking

Ongeveer 4 weken voor de vierde verjaardag van uw kind krijgt u een uitnodiging waarin vermeld staat in welke groep uw kind geplaatst is. Uw kind start de dag nadat hij/zij vier is geworden. Omdat elk kind anders is, kunnen we afspraken maken hoe de eerste week er uit gaat zien, zodat uw kind met plezier naar school komt. Wij vragen u om het kennismakingsformulier in te vullen. Wilt u na invulling van het formulier telefonisch contact (binnen een week) opnemen met de leerkracht om kennis te komen maken met uw kind? Het is de bedoeling dat u het ingevulde kennismakingsformulier dan meebrengt.

Tot 4 weken voor de zomervakantie kunnen er leerlingen instromen in de groep. Kinderen die na die periode 4 jaar worden stromen direct in na de zomervakantie. In de laatste schoolweek voor de zomervakantie is er een uitwisselingsuurtje waar de kinderen die in augustus starten kennis kunnen maken met de leerkracht en de groep.

Indeling van de groepen

Bij het indelen van de nieuwe leerlingen wordt o.a. gekeken naar een evenwichtige verdeling van aantallen, jongens/meisjes en de ontwikkelbehoefte van de groep en/of leerling. Deze argumenten zijn leidend voor de indeling. Het is dus niet vanzelfsprekend dat uw zoon/dochter in de groep komt bij de leerkracht waar een ouder broertje of zusje al eerder heeft gezeten.


Nieuwe leerlingen die al onderwijs volgen

Overweegt u uw kind(eren) in te schrijven op de Paschalisschool en gaat het om een verandering van basisschool? U kunt dan een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek door het sturen van een mail naar: administratie-paschalis@kansenkleur.nl

Vermeld in uw bericht alstublieft: naam/geslacht/geboortedatum van uw kind(eren)/adres/telefoonnummer. De teamleider neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op voor het maken van een afspraak.