Communicatie

Van ouder naar leerkracht

Hier gelden de volgende afspraken:

Ouders sturen slechts zakelijke mededelingen naar een leerkracht via Parro. Dit kan dus bijv. een aanstaand doktersbezoek zijn. Wilt u toch inhoudelijk iets bespreken met de leerkracht, geef dan bij hem of haar aan dat u een afspraak wilt maken (via Parro of telefonisch).
Een ziekmelding op de dag zelf wordt telefonisch doorgegeven (024 – 3661209). In de regel neemt de conciërge dit aan en geeft dit door aan de leerkracht. Graag bellen tussen 8.00 en 8.20 uur.

Van ouder naar school

Personeelsleden zonder groep (directie, IB, ICT) zijn niet via Parro bereikbaar; in dat geval gebruikt u de mail.
In werkgroepen (waar ook ouders in kunnen zitten) blijft mail de meest praktische optie.

Overige afspraken

Leerkrachten zullen ook via Parro of mail contact met u opnemen indien dit nodig is. In sommige gevallen zal er telefonisch contact gezocht worden.
Personeelsleden zonder groep benaderen u in de regel per mail of telefonisch.
Leerkrachten kunnen besluiten om gedurende bepaalde tijden geen Parro berichten te ontvangen (bijv. gedurende schooltijd). U kunt dit in de app zien.
Uitnodigingen voor ouderavonden ontvangt u via Parro.
Wanneer er ouders gezocht worden om bijv. ergens kinderen naar toe te rijden, komt dit verzoek voortaan ook via Parro.
Doordat ook de Paschalis Flits via Parro op vrijdag automatisch naar u wordt verstuurd, hoeft u maar één kanaal in de gaten te houden: (vrijwel) alle informatie vanuit school komt via Parro.

Parro

In Parro hebben we een fijn en veilig middel gevonden om direct met u te communiceren. De leerkracht kan berichtjes en foto’s vanuit de groep sturen of u uitnodigen voor een gesprek of ouderavond. Ook zullen wij u één keer per jaar vragen om de privacy-instellingen voor uw kind(eren) in te zien en evt. te veranderen.
U kunt Parro gebruiken om contact te zoeken met de leerkracht, maar ook om andere ouders te bereiken. Anderen krijgen nooit uw persoonlijke gegevens te zien (dus geen telefoonnummer e.d.).
Parro is te gebruiken op uw mobieltje, maar ook op de pc.
 Op uw mobieltje kunt u via de Play Store (Android) of App Store (Apple) de Parro app downloaden en installeren. Voor de pc kunt u terecht op https://talk.parro.com.

De uitnodiging om daadwerkelijk gebruik te kunnen maken van Parro ontvangt u via de leerkracht.

Mocht u problemen ondervinden kunt u contact opnemen met Parro zelf (0570-572290 tussen 8.30 en 12.30 uur) of met de ICT-coördinator van onze school.