Missie & Visie

Missie

De Paschalisschool is een veilige plaats waarbinnen de leerlingen hun talenten en capaciteiten optimaal kunnen ontplooien. De school helpt kinderen zich te ontwikkelen tot evenwichtige mensen met toekomstperspectief. Als school maken we deel uit van de maatschappij; we bevorderen de samenwerking en interactie met kinderen, ouders en omgeving.

Visie

De Paschalisschool biedt aan leerlingen onderwijs waarbij rekening wordt gehouden met de verschillen, met als doel om iedere leerling tot zijn recht te laten komen. Aanbod, instructie en verwerking sluiten zo optimaal mogelijk aan bij de pedagogische en didactische onderwijsbehoefte(n). De leerlingen zijn gemotiveerd en voelen zich verantwoordelijk voor zichzelf en de omgeving. Ouders en school werken intensief samen, waardoor het kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Mensbeeld

Wij zien ieder mens als een sociaal wezen met een unieke identiteit, die wordt gekenmerkt door ontwikkeling van cognitie, zelfstandigheid, kritisch bewustzijn, creativiteit en socialiteit. De mens weet zich verantwoordelijk voor zichzelf en zijn omgeving.

Kernwaarden

We werken vanuit vier kernwaarden. Dit hebben we verder uitgewerkt door bij iedere waarde concreet gedrag te beschrijven. Deze waarden geven richting aan ons gedrag.

  • Plezier
  • Ontwikkeling
  • Betrokkenheid
  • Kwaliteit