Ons onderwijs

Hoe werken we in de groepen 1-2

Uw kind leert op deze leeftijd veel door te doen en te ontdekken. We noemen dat handelend leren. U herkent het vast wel. Wat uw kind de ene dag nog niet kan, kan hij/zij de volgende dag wel. Of juist andersom. Op school is dat niet anders. We willen hier op school zo goed mogelijk bij aansluiten. Bij ons op school doen we dat in de groepen 1-2 met Onderbouwd.

Lees meer over ons onderwijs in de onderbouw: groepen 1 en 2

 

Hoe werken we in de groepen 3 t/m 8

Onze school werkt met het leerstofjaarklassensysteem. De leerlingen van dezelfde leeftijd zitten zoveel mogelijk bij elkaar in één groep. Ze beginnen met elkaar aan nieuwe onderdelen van de leerstof. Dit betekent niet dat elke leerling hetzelfde werk doet. Wij hanteren hierbij het IGDI model. Dit staat voor: Interactieve Gedifferentieerde Directe Instructie. Het is een instructiemodel met een zeer groot leerrendement. Leerlingen die minder instructie nodig hebben gaan, na een korte instructie, zelf aan het werk. Zij maken minder stof en krijgen daarnaast ander werk. Leerlingen die juist meer moeite hebben met de leerstof krijgen verlengde instructie. De instructie is in het kort in drie groepen onderverdeeld; verkorte-, basis- en verlengde instructie. We spreken daarom over onderwijs op maat, de leerstof en instructie worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van uw kind.

Lees meer over ons onderwijs in de groepen 3 t/m 8: