Ons onderwijs

Zichtbaar lerende leerlingen zijn meer eigenaar van hun eigen leerproces en ontwikkeling. Dit vergroot de betrokkenheid en leermotivatie.

Onze aanpak is gebaseerd op onderzoek van John Hattie, een onderzoeker uit Nieuw Zeeland die wereldwijd onderzoek heeft gedaan naar wat werkt in de klas, om eigenaarschap en betrokkenheid te vergroten waardoor leerlingen gemotiveerder raken voor hun eigen ontwikkeling.

Voor meer informatie: lerenzichtbaarmaken.nl

Op de Paschalisschool maken we het leren zichtbaar en verhogen we de impact van het onderwijs op de leerlingen door het gebruik van:

  • leerdoelen
  • succescriteria
  • coöperatieve werkvormen
  • feedback
  • de gezamenlijk leertaal

Zichtbaar lerende leerlingen kunnen 3 vragen beantwoorden:

  • Waar ga ik heen?
  • Waar sta ik nu?
  • Wat is mijn volgende stap?

Zo helpen we leerlingen hun eigen ‘leraar’ te worden.

 

Hoe werken we in de groepen 1-2

Uw kind leert op deze leeftijd veel door te doen en te ontdekken. We noemen dat handelend leren. U herkent het vast wel. Wat uw kind de ene dag nog niet kan, kan hij/zij de volgende dag wel. Of juist andersom. Op school is dat niet anders. We willen hier op school zo goed mogelijk bij aansluiten. Bij ons op school doen we dat in de groepen 1-2 met Onderbouwd.

Lees meer over ons onderwijs in de onderbouw: groepen 1 en 2

Onderwijs in de onderbouw

 

Hoe werken we in de groepen 3 t/m 8

Onze school werkt met het leerstofjaarklassensysteem. De leerlingen van dezelfde leeftijd zitten zoveel mogelijk bij elkaar in één groep. Ze beginnen met elkaar aan nieuwe onderdelen van de leerstof. Dit betekent niet dat elke leerling hetzelfde werk doet. Wij hanteren hierbij het IGDI model. Dit staat voor: Interactieve Gedifferentieerde Directe Instructie. Het is een instructiemodel met een zeer groot leerrendement. Leerlingen die minder instructie nodig hebben gaan, na een korte instructie, zelf aan het werk. Zij maken minder stof en krijgen daarnaast ander werk. Leerlingen die juist meer moeite hebben met de leerstof krijgen verlengde instructie. De instructie is in het kort in drie groepen onderverdeeld; verkorte-, basis- en verlengde instructie. We spreken daarom over onderwijs op maat, de leerstof en instructie worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van uw kind.

Lees meer over ons onderwijs in de groepen 3 t/m 8:

Onderwijs groep 3 – 8