Vanuit de werkgroep SEO

Bericht van de Seo-werkgroep:
Vanaf het begin van het schooljaar tot de herfstvakantie hebben we alweer drie blokken van de Vreedzame School behandeld.

In blok 1 ‘we horen bij elkaar’ hebben de leerlingen elkaar beter leren kennen, omgangsafspraken gemaakt en regels van de groep opgesteld. Er zijn afspraken gemaakt waarin de kinderen ook mee konden denken. Er zijn taken verdeeld in de klas. Zo maken we de kinderen medeverantwoordelijk voor de gang van zaken in de groep. Er is gesproken over opstekers en afbrekers. De kinderen hebben geoefend met het geven en ontvangen van een opsteker of afbreker, zodat ze leren omgaan met het effect hiervan. De kinderen hebben ook geleerd dat ze hun eigen grens kunnen aangeven door ‘stop hou op’ te zeggen.
In de groepen 5 t/m 8 hebben ze naast het bovenstaande het begrip ‘respect voor een eigen mening’ wat meer uitgediept. Ze leren hun mening te geven en te beargumenteren en kritiek op een respectvolle manier te formuleren.

In blok 2 ‘we lossen conflicten zelf op’ leren de kinderen onderscheid maken tussen een conflict en ruzie. In groep 1-2 leren ze door middel van een stappenplan hoe ze na een conflict met een ander kind, het weer goed kunnen maken. Vanaf groep 3 maken de kinderen kennis met drie manieren van reageren op een conflict, die gesymboliseerd worden door drie kleuren petjes. De kinderen hebben een rode, blauwe en gele pet in de klas. Met de rode pet op wil je je zin krijgen door duwen, trekken of vechten. Met de blauwe pet op geef je de ander de zin. Je praat er niet over en maakt er geen ruzie over. Met de gele pet op ga je met elkaar praten om het op te lossen zodat iedereen tevreden is. Hierbij leren ze ook op te komen voor elkaar.
De kinderen van groep 5 t/m 8 leren hoe ze zelf een conflict constructief kunnen oplossen. Met behulp van de ‘los het op kaart’ leren de kinderen een conflict op te lossen met een stappenplan. Ze bedenken wat de oorzaken van conflicten zijn aan de hand van hun eigen ervaringen en bespreken wat ze hieraan kunnen doen. Ook het stappenplan ‘praat het uit’ wordt stap voor stap aangeboden en geoefend. Het begrip compromis wordt aangeleerd en er is geoefend met een win-winoplossing. Het reflecteren op hun eigen gedrag is hierbij belangrijk ten aanzien van het ontvangen van kritiek.

In blok 3 ‘we hebben oor voor elkaar’ staan de communicatieve vaardigheden centraal. Zoals duidelijk communiceren, goed luisteren, vragen stellen en je verplaatsen in het gezichtspunt van de ander om een verschil van mening te overbruggen. Ook maken de kinderen kennis met het begrip ‘misverstand’ (als een mogelijke oorzaak van een conflict) Ze leren ook wat een gezichtspunt is en dat het begrijpen van elkaars gezichtspunt, belangrijk is om een conflict op te lossen.
De kinderen van groep 5 t/m 8 leren hoe ze op een acceptabele manier kunnen communiceren in verschillende situaties. Dit oefenen ze door middel van voorbeelden. Hun lichaamstaal is hierbij belangrijk. Ze leren misverstanden te beschrijven en geven oplossingen. Ze proberen hier ook al verder in hun omgeving te kijken.

De Seo-werkgroep

« Terug naar overzicht