Leren zichtbaar maken

Kan het beter? Moet het anders? In een snel veranderende samenleving moet een school kunnen meebewegen. De Paschalisschool kan dat en wij willen graag dat veranderingen ook verbeteringen zijn.

Onze manier van werken is ‘Leren Zichtbaar Maken’.

De Paschalisschool kenmerkt zich door betrokkenheid en eigenaarschap. Onze manier van werken is gebaseerd op onderzoek van John Hattie. Hij heeft wereldwijd onderzoek gedaan naar wat werkt in een groep, om eigenaarschap en betrokkenheid te vergroten. Hierdoor raken leerlingen gemotiveerd voor hun eigen ontwikkeling. Voor meer informatie: https://www.lerenzichtbaarmaken.nl 

Bij leren gaat het om vooruitgang, ontwikkeling: iets kunnen wat je eerst niet kon, iets weten wat je eerst niet wist, iets begrijpen wat je eerst niet begreep. Het moet niet te moeilijk zijn, maar ook niet te gemakkelijk.

Wij zijn in gesprek met leerlingen om er uiteindelijk voor te zorgen dat zij beoordelings-bekwaam worden. Dat betekent dat zij begrijpen wat ze leren en hoe dit beoordeeld wordt (succescriteria). Zij kunnen hun eigen vooruitgang monitoren.

Zichtbaar lerende leerlingen kunnen 3 vragen beantwoorden:

  • Waar ga ik heen?
  • Waar sta ik nu?
  • Wat is mijn volgende stap?

Zo helpen we leerlingen hun eigen ‘leraar’ te worden. Zij weten dat je leert als je eerst iets nog niet (goed) kunt, weet of begrijpt, maar daar beter in kunt worden tot je het beheerst. Dit gaat in stapjes. Ze ontwikkelen de mindset: van fouten leer je …

Hoe doen we dat in de les?

Dit betekent dat we in de les duidelijke (soms individuele) leerdoelen benoemen, samen met de leerlingen succescriteria formuleren, feedback geven (ook leerlingen onderling) en constant checken of leerlingen begrijpen wat ze leren. Kortom, we creëren een leercultuur waarin we hoge verwachtingen hebben en waarbij we uitgaan van een growth mindset (door veel te oefenen, word je steeds beter).