MR (kort verslag)

Dinsdag 15 november jl. hebben we onze derde MR-bijeenkomst van dit schooljaar gehad.

De punten die aan bod kwamen waren o.a.:

  • Nieuwe MR-leden gezocht, zowel in de ouder- als in de personeelsgeleding. Ouders die geïnteresseerd zijn, kunnen vrijblijvend een vergadering bijwonen;
  • De komende tijd worden in alle klassen CO2-meters geplaatst;
  • NPO- gelden die nog niet zijn ingezet, blijven voor onze school beschikbaar;
  • Het geld dat via de actie Jantje Beton vorig jaar is opgehaald, wordt o.a. besteed aan tuingereedschap en buitenspeelmateriaal (bijv. doeltjes);
  • Verder hebben we het jaarplan 2022-2023 en het professionaliseringsplan goedgekeurd.

Het uitgebreide verslag van de laatste vergadering staat binnenkort op de website van school.
Mocht u vragen of aandachtspunten hebben voor de MR, dan zien wij die graag tegemoet.

Namens de MR,
Maria Baltussen en Jan Kellendonk

« Terug naar overzicht