MR kort verslag

Dinsdag 21 maart jl. hebben we onze vijfde MR-bijeenkomst van dit schooljaar gehad.

De punten die aan bod kwamen waren o.a.:

Nieuwe MR-leden gezocht, zowel in de ouder- als in de personeelsgeleding. Ouders die geïnteresseerd zijn, kunnen nog steeds vrijblijvend een vergadering bijwonen.
De Cito-M analyses zijn uitgebreid besproken.
De begroting van 2023 is nogmaals aan bod gekomen. We hebben als MR het recht om de directie advies te verlenen. We hebben ingestemd met de begroting.
Het uitgebreide verslag van de laatste vergadering staat binnenkort op de website van school.
Mocht u vragen of aandachtspunten hebben voor de MR, dan zien wij die graag tegemoet.

Namens de MR,
Jan Kellendonk

« Terug naar overzicht