MR (kort verslag)

Dinsdag 12 september jl. hebben we onze eerste MR-bijeenkomst van dit schooljaar gehad.

We hebben voor het eerst in de nieuwe samenstelling vergaderd. Linda van Nieuwamerongen en Lidewij Derks zijn de nieuwe ouders die de plaats van Jessie Suripatty en Marieke Wessels hebben ingenomen. Els Roskam verlengt nog een jaar haar haar rol als oudergeleding in de MR. Aafke van der Logt heeft als personeelslid de rol van Maria Baltussen overgenomen. Verdere personeelsleden zijn Sandra van Grinsven en Jan Kellendonk.

We hebben na de vergadering van Jessie, Marieke en Maria met een bosje bloemen het afscheid gevierd.

Tijdens de vergadering zijn we vooral bezig geweest met het activiteitenplan van dit schooljaar, maar we hebben ook tijd geïnvesteerd om elkaar wat beter te leren kennen.

Het uitgebreide verslag van deze vergadering staat binnenkort op de website van school.
Mocht u vragen of aandachtspunten hebben voor de MR, dan zien wij die graag tegemoet.

Namens de MR,
Jan Kellendonk

« Terug naar overzicht