Kort verslag MR

Dinsdag 9 april jl. hebben we onze zesde MR-bijeenkomst van dit schooljaar gehad.
Tijdens de vergadering heeft Nicole o.a. de stand van zaken betreft het Schoolplan besproken. De informatie die tijdens de studiedagen vanuit het team naar voren kwam, moet daarvoor uitgewerkt worden. Het logo van de school en de complete lay-out worden nog aangepast; het uiteindelijke resultaat moet een mooi en prettig leesbaar document zijn.
Verder heeft zij het een en ander verteld over de formatie van het komende schooljaar.
Ook de doorstroomtoets voor de kinderen van groep 8 kwam aan bod.

Het uitgebreide verslag van deze vergadering staat binnenkort op de website van school.
Mocht u vragen of aandachtspunten hebben voor de MR, dan zien wij die graag tegemoet.

Namens de MR,
Jan Kellendonk

« Terug naar overzicht