WMKPO

Een aantal weken geleden vroegen wij u voor ons de vragenlijst Veiligheid in te vullen. Alle gezinnen konden 1 vragenlijst invullen. Helaas bleek het lastig om u voor elk kind een aparte vragenlijst te geven. Volgend jaar doen we een nieuwe poging. Ook de leerlingen van groep 6-7 en 8 en de medewerkers hebben een zelfde vragenlijst ingevuld. De vraagstelling was bij de leerlingen uiteraard anders, ook zijn een aantal vragen vooraf aan hen toegelicht. Voor de medewerkers was de vraagstelling specifiek gericht op het team en het werk.
We hebben ongeveer 200 vragenlijsten naar u uitgezet en bijna de helft van deze vragenlijst is ingevuld, waarvoor onze dank!
De leerlingen beoordelen ons als school met een 7.7, zij voelen zich veilig, vinden het fijn op school en zijn tevreden over wat ze leren op school. Ze vinden het soms lastig om aan te geven dat ze gepest en/of geplaagd worden en in vrije situaties zoals buiten op het plein ervaren zij eerder een onveilig gevoel. Ook opkomen voor een andere vinden zij soms moeilijk. Voor ons als team goed om extra aandacht aan pesten, plagen en het verschil daartussen en het buitenspelen te besteden.
De medewerkers beoordelen de school met een 8.4 Het is fijn dat zij de Paschalisschool als een prettige werkplek ervaren.
U beoordeelde ons met een gemiddeld cijfer van 8.0. U geeft aan dat uw kind zich (over het algemeen) veilig voelt. Aandachtspunten voor ons zijn dat er een meer doorgaande lijn en eenduidige afstemming moet zijn waar het gaat om afspraken tijdens het buitenspelen, conflicten en het fysiek zijn naar elkaar. We gaan hier als team mee aan de slag en maken er voor volgend schooljaar een speerpunt van. Wij zullen volgend jaar een intensieve opfriscursus van de Vreedzame school volgen waarin deze aspecten aanbod komen. Ook de groepsdynamiek is een punt van aandacht. Wij besteden hier in de eerste weken van het nieuwe schooljaar veel aandacht aan maar ook gedurende het jaar moet hier voortdurend aandacht voor zijn. 
Ook kaart u de veiligheid rondom het gebouw aan, met name de auto’s die rondom het ONI gebouw rijden. Het is fijn als u, wanneer u met de auto komt. De auto op het parkeerterrein zet en op uw kind wacht op de stoep langs het voetpad. Zo hoeven auto’s niet rondom het gebouw te rijden.
Bedankt voor het kritisch invullen van de vragenlijst. Het maakt dat wij scherp en kritisch blijven en ons onderwijs telkens onder de loep kunnen houden.
Team Paschalisschool

 « Terug naar overzicht