Vrije- en studie(mid)dagen

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Vorige week vroegen we om jullie mening over het aanpassen van de verdeling van schooluren. Een aantal van jullie heeft de MR hierover gemaild. Hartelijk dank hiervoor. De meningen over het voorstel waren verdeeld in deze ontvangen reacties. Ook werden er nog wat vragen gesteld. Deze vragen zijn gisteren in de MR vergadering beantwoord door Nicole. Daarna heeft de MR in kunnen stemmen met het voorstel.

Dit betekent dat vanaf volgend jaar gestart wordt met het aanpassen van de lesuren. Met als doel de komende jaren de lesuren van de groepen 1-2 gelijk te trekken met die van de overige groepen. Zoals eerder genoemd werken we hier langzaam naartoe, zodat alle leerlingen aan het einde van groep 8 evenveel uren gemaakt hebben. Concreet betekent dit voor schooljaar 2022-2023 dat de groepen 1-2 minder vrije dagen hebben dan de afgelopen schooljaren.

Wanneer u merkt dat het uw kind nog veel moeite kost om de hele week naar school te gaan kunt u altijd in gesprek met de leerkracht. Samen zoeken we dan naar een oplossing.

Het rooster met de vrije- en studiedagen voor schooljaar 2022-2023 vindt u hieronder. Daarnaast is dit ook op de website te vinden, alsmede in de agenda:

Hopelijk hebben we jullie hiermee voldoende geïnformeerd.
Nogmaals dank voor jullie reacties.

Vriendelijke groeten,

namens de directie, Nicole Maassen,

namens de ouders uit de MR, Jessie Suripatty, Babette Boer en Els Roskam

« Terug naar overzicht