Verkeersveiligheid rondom school

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),  

De scholen zijn weer begonnen en het is dan ook gezellig druk ’s morgens en ’s middags op het plein. Even ter herinnering een aantal afspraken over het halen en brengen van kinderen.   

Ochtend  

Vanaf 8.20 uur is er een collega aanwezig op het plein bij de fietsenstalling. Het is fijn als u erop toeziet dat uw kind niet veel eerder naar school toe gaat. Alle leerlingen wachten op het plein totdat de bel gaat. Ook de leerlingen die in de lokalen aan het fietspad langs de parkeerplaats zitten. Wanneer de bel om 8.25 uur gaat gaan de buitendeuren open en mogen leerlingen naar hun lokaal lopen. De vraag om wanneer u uw kind met de fiets naar school brengt de fiets te stallen bij het ONI gebouw (tafeltennisvereniging) en niet parallel aan het fietspad tussen het schoolplein en de voetbalvelden. Er fietsen veel leerlingen over dit fietspad en wanneer hier tussendoor leerlingen en ouders oversteken ontstaan gevaarlijke situaties.   

Middag  

Om 14.00 uur staat wederom één van onze collega’s bij de fietsenstalling om ervoor te zorgen dat alle leerlingen goed kunnen vertrekken. U kunt op de stoep tussen de parkeerplaats en het fietspad op uw kind wachten. Wanneer uw kind nog in groep 1-2 zit kunt u op het schoolplein bij de deur van het lokaal wachten.   

Leerlingen die tijdens het eerste of het laatste uur gymles hebben gaan door de deur bij de gymzaal. U hoort van de leerkracht van uw kind of dit voor uw kind van toepassing is.  

Er mag niet gefietst worden op het plein, wilt u er alert op zijn dat dat dit ook voor loopfietsjes en stepjes geldt.   

Bedankt voor uw medewerking!

Team Paschalisschool  

 

« Terug naar overzicht