Verkeersveiligheid HERHALING

Toen de 1,5 meter maatregel nog onderdeel van ons dagelijks leven was, hebben we de verkeersregels rondom school aangescherpt. Zo werd er onder andere een verkeersbord geplaatst achter het ONI gebouw dat duidelijk maakte dat u daar niet meer in mocht rijden met de auto. Dit verkeersbord is nu verwijderd; auto’s mogen weer rond het ONI gebouw rijden en dit gebeurt ook veelvuldig. Dit heeft echter al tot gevaarlijke situaties geleid.

Wij willen u vragen extra alert te zijn op overstekende kinderen die op zoek zijn naar hun ouders als u met de auto dit rondje maakt.

Tevens willen wij u vragen de grote parkeerplaats te gebruiken en niet achter het ONI gebouw te parkeren. 

 

We zien ook gevaarlijke situaties ontstaan bij het fietspad richting de ingang van het sportcomplex van de Woezik. Hier fietsen veel kinderen richting de fietsenstalling, maar er worden momenteel ook veel fietsen van ouders gestald die hun kinderen naar de groep begeleiden. Dit maakt de doorgang erg smal en daarom vragen we u vriendelijk om fietsen niet langs dit fietspad te parkeren maar in de fietsenstalling op het plein of op de stoep bij het parkeerterrein.

 

We hopen op deze manier ook gedurende de laatste week van het schooljaar gevaarlijke situaties te voorkomen.

Team Paschalisschool
« Terug naar overzicht