Van de Ouderraad

Bericht van de Ouderraad, 

In de jaarvergadering van de Ouderraad van 18 oktober jl. heeft er een aanvulling van het bestuur plaatsgevonden. Lieke Nillesen is toegetreden als algemeen lid. Welkom!

Het bestuur van de Ouderraad voor dit schooljaar ziet er nu zo uit:

Tijdens dezelfde jaarvergadering is de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2021/2022 eenmalig verlaagd en vastgesteld op € 30,– per leerling. Doordat het vorig jaar een bijzonder schooljaar was in alle opzichten, maar ook met uit te voeren activiteiten en aanpassingen hierin, heeft de ouderraad in de jaarvergadering gepresenteerd waarom de vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar eenmalig verlaagd is.

Van deze bijdrage gaan wij net zoals afgelopen jaren leuke dingen organiseren en hopen op een aantal terugkerende activiteiten zoals het kerstdiner, de carnavalsoptocht en de avondvierdaagse.

Mogelijk dat dit jaar de invulling nog wat anders zal zijn dan u gewend bent, maar voorop blijft staan dat de festiviteiten voor de kinderen doorgaan. Waarbij wij natuurlijk nog steeds rekening houden met alle dan geldende RIVM maatregelen.

Dit alles is mede afhankelijk van de binnenkomende bijdragen. 

Na de vakantie wordt de brief meegegeven aan uw oudste kind op school. 

Hartelijke groeten,
de Ouderraad

« Terug naar overzicht