Van de MR: activiteitenplan

Het activiteitenplan van de MR voor schooljaar 2021-2022 is definitief.

In het activiteitenplan staat beschreven wat wij als MR doen, wanneer we bij elkaar komen en welke onderwerpen speciale aandacht hebben. We noemen dit onze speerpunten. We delen deze graag met jullie.

De medezeggenschapsraad wil zich het komend schooljaar met name richten op de volgende speerpunten:

• Bewaken van het verbeteringstraject van het binnenklimaat van de Paschalisschool.
• Bewaken ontwikkelingen inzake de verkeersveiligheid rondom de Paschalisschool.
• Bewaken van goede communicatie vanuit de school naar de ouders toe
(bv. rondom coronamaatregelen en de pilot communicatie via Parro)
• Bewaken van groepsgrootte bij kleutergroepen.
• Zichtbaar blijven van de medezeggenschapsraad bij de achterban.
• Monitoren op het behalen van de landelijke streefdoelen en specifiek de streefdoelen van Kans & Kleur.
• Monitoren van de uitvoer (haalbaarheid) van het jaarplan.
• Monitoren op de groei en het beleid van de ontwikkeling van de individuele leerlingen
(hieronder valt ook de inzet van NPO-gelden en de invulling van verrijking).
• Monitoren van de invoering van de ‘toekomstbestendige indeling van groepen’
(dit schooljaar de combinatiegroepen 3-4, 4-5 en 5-6)
• We maken gebruik van de handvatten uit de cursus financiën om te adviseren over de schoolbegroting.
• We bevragen Lieke actief waar zij feedback op wil van ouders via de OMR.

Ook op onze MR-pagina op de website staat meer informatie over wie wij zijn en wat we doen, de verslagen en het laatste nieuws.

Heb je nog vragen of wil je meer weten? Spreek ons even aan of mail naar paschalis.mr@kansenkleur.nl

Namens de MR,

Babette Boer

Bekijk het activiteitenplan

« Terug naar overzicht