Van de MR

Dinsdag 28 juni hebben we onze tiende en laatste MR-bijeenkomst van dit schooljaar gehad.

De punten die aan bod kwamen, waren o.a. het klassenklimaat. Enkele lokalen op de eerste verdieping zijn vooral in de zomer ongezond warm. Het blijft een actiepunt van de MR om te bekijken welke oplossingen er mogelijk zijn om hier verandering in te brengen.
De schooltijden (extra vrije dagen) van de kleuters zijn besproken. Een aantal ouders heeft gereageerd op de vragen die door de MR gesteld zijn. De oudergeleding van de MR heeft ingestemd met het plan om de komende jaren geleidelijk voor alle kinderen tot dezelfde schooltijden te komen.
Verder hebben we het gehad over de uitslagen van de Vragenlijsten van de WMK.PO (Werken Met Kwaliteit Primair Onderwijs) die ingevuld zijn door ouders en kinderen.
Het NPO-plan (Nationaal Plan Onderwijs) dat ingestemd moet worden door de MR wordt doorgeschoven naar de eerste vergadering in september volgend schooljaar.

Het uitgebreide verslag staat binnenkort op de website van school.
Mocht u vragen of aandachtspunten hebben voor de MR, dan zien wij die graag tegemoet.

Namens de MR,
Jan Kellendonk

« Terug naar overzicht