Van de MR

Op donderdag 4 november zijn wij als MR bij elkaar gekomen voor onze maandelijkse vergadering. De agenda die we hebben besproken is hier te vinden. Jan was deze keer voorzitter, omdat Jessy afwezig was. We hadden deze keer ingekomen stukken (mails van twee ouders) over het Coronabeleid en de communicatie hierover en over het organiseren van typles in groep 7.  We nemen de uitkomsten op in de notulen.

Lucienne van Summeren was onze gast. Zij heeft onze vragen t.a.v. het opbrengstenkatern beantwoord en dit document toegelicht aan ons als MR.

Het verslag en de notulen zijn binnenkort op de website te vinden.

Namens de MR,

Babette Boer

« Terug naar overzicht