Van de MR

Donderdag 2 september hebben we onze eerste MR-bijeenkomst gehad.
De punten waar we dit jaar onze focus op zullen leggen, zijn o.a.
* De inzet van de NPO gelden
* De overstap naar de combinatieklassen
* De communicatie van school naar ouders en omgekeerd (o.a. Parro)

We hebben afscheid genomen van Lisette Arbeider, die zich de afgelopen 6 jaar zeer verdienstelijk heeft ingezet voor onze MR. Rosa Otten heeft na 2 jaar MR nu andere taken op school. We bedanken beiden hartelijk voor hun bijdragen.

Het komend jaar bestaat de MR dus uit de volgende leden:

Ouders
Jessie Suripatty (voorzitter)
Els Roskam-Pelgrim (secretaris)
Babette Boer

Personeel
Maria Baltussen (penningmeester)
Sandra van Grinsven
Jan Kellendonk

Het uitgebreide verslag staat binnenkort op de website van school.
Mocht u vragen of aandachtspunten hebben voor de MR, dan zien wij die graag tegemoet.

Namens de MR,
Sandra van Grinsven en Jan Kellendonk

« Terug naar overzicht