Tevredenheidsvragenlijst

Een aantal weken geleden vroegen wij u de oudertevredenheidsvragenlijst in te vullen. Het responspercentage was heel goed, hierdoor hebben wij een goed beeld van onze kwaliteit gekregen, dank daarvoor. 
U geeft ons een 7,4 als algemeen rapportcijfer, daar zijn we bijzonder trots op. U bent onder andere positief over het welbevinden van uw kind(eren) op school, ons pedagogisch handelen en de ondersteuning. U zou graag meer informatie over de dagelijkse gang van zaken en de ontwikkeling van uw kind(eren) krijgen. Voor ons een teken dat we hier nog wat extra aandacht aan mogen besteden.
De leerlingen van de groepen 6 tot en met 8 hebben eenzelfde vragenlijst ingevuld. Zij geven ons een gemiddeld cijfer van 7,9 en voelen zich met name heel veilig op school. Wij hebben veel aandacht voor dit thema en zijn blij dat de leerlingen dit zo ervaren.
Uw mening is voor ons belangrijk, we zijn dan ook blij met de respons. Hierdoor kunnen wij ons onderwijs blijven afstemmen en ontwikkelen. 
Team Paschalisschool

« Terug naar overzicht