Schoolreisje

Over een paar weken staat het schoolreisje natuurlijk nog gepland. Hier volgt later meer informatie over.

Graag willen wij jullie herinneren aan het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage van dit schooljaar, voor degene die het ontschoten is. We hebben het geld, gezien alle prijsstijgingen, hard nodig.

Volgende week worden er nog herinneringen uitgegeven.

Namens de penningmeester van de OR

« Terug naar overzicht