Oudergesprekken

In de week van 25 september staan de startgesprekken gepland voor de groepen 3 tot en met 8. 


Omdat leerlingen steeds vaker gedurende twee achtereenvolgende jaren dezelfde leerkracht(en) hebben. Hebben we de kennismakingsgesprekken opgesplitst. Met de ouders van leerlingen die nieuw zijn voor de leerkracht(en) voeren we kennismakingsgesprekken. Voorafgaand aan deze gesprekken is het fijn als u als ouders/verzorgers alvast nadenkt over de volgende gespreksonderwerpen:

1. Hoe heeft uw kind de eerste weken ervaren?

2. Wat zijn aandachtspunten voor de school/ leerkracht?

3. Is er iets veranderd in de thuissituatie?

4. Waar is uw kind heel goed in?


Met de ouders van de leerlingen die voor het tweede jaar bij dezelfde leerkracht zitten, voeren we (facultatief) startgesprekken. Dit gesprek is op initiatief van de leerkracht(en) en/of van u. Het is fijn als u de leerkracht vooraf laat weten welke onderwerpen u wilt bespreken wanneer ú het gesprek initieert.


Alle leerkrachten plannen in de week van 25 september één avond in voor gesprekken en zullen daarnaast in dezelfde week vanaf 14.45 uur afspraken op de middagen plannen. Het is fijn als u hier alvast rekening mee wilt houden. 


U kunt zich voor de gesprekken inschrijven via Parro en krijgt hiervoor de uitnodiging van de leerkracht van uw kind(eren):

  • Op donderdag 14 september gaat vanaf 19.00 uur de inschrijving open voor ouders die meerdere kinderen op school hebben. 
  • Op vrijdag 15 september gaat om 19.00 uur de inschrijving voor alle overige ouders/verzorgers open. 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind(eren).

Team Paschalisschool


« Terug naar overzicht