Onderwijs in Coronatijd

We leven al weer een tijdje met Corona. De ervaring leert inmiddels dat het beleid rondom Covid19 soms verandert. Veranderingen roepen natuurlijk vragen op. Daarom gebruiken we deze plek om de meest actuele informatie te delen met u. Denk hierbij onder andere aan het landelijk protocol vanuit de PO-raad en aan de beslisboom. Zo weet u snel of u uw verkouden kind wel of niet naar school kunt sturen.

Belangrijke links en documenten

Onderwijs op afstand

Beslisboom o jaar tot en met groep 8

Protocol dd. 25-02-2022

Handreiking bij geen vervanger

Sectorplan Covid-19 Paschalisschool