Groepsverdeling volgend schooljaar

Op de studiedag van vorige week donderdag hebben we ons onder meer gebogen over de leerlingprognoses en de groepsindeling. Zoals schoolleiding en MR u voorjaar 2020 in een videoboodschap lieten weten, loopt het leerlingaantal de komende jaren terug. Het dalend leerlingaantal maakte het niet langer mogelijk om de groepen in jaarklassen te delen. Gefaseerd zijn we in gecombineerde groepen gaan werken. In schooljaar 2020-2021 begonnen we met de groepen 3-4 en dit schooljaar voegden we een groep 4-5 en twee groepen 5-6 toe. 


Twee jaar na de beslissing om in combinatiegroepen te gaan werken, hebben we nu samen de balans opgemaakt. Vol vertrouwen gaan we de laatste fase van invoering in. Komend schooljaar worden ook de groepen 7 en 8 gecombineerd. Dit betekent dat wij volgend schooljaar werken met de combinatiegroepen 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. 


De verwachting voor de komende drie jaar is dat de krimp zal doorzetten. Het is echter moeilijk te voorspellen waar de krimp precies zichtbaar zal zijn. Zeker is dat de leerlingen van de Paschalisschool nooit evenredig over alle leerjaren verdeeld zijn. We bekijken daarom jaarlijks of de krimp het toelaat met dezelfde combinaties verder te gaan of dat misschien andere combinaties wenselijk zijn. Wanneer het noodzakelijk is om groepen opnieuw in te delen zullen we altijd rekening houden met de groepsdynamiek in de gecombineerde groep en in de deelgroep (jaargroep), de sociaal-emotionele ontwikkeling, het welbevinden en de didactische ontwikkeling van uw kind. 


Het team is steeds meer de kansen en mogelijkheden van het werken in gecombineerde groepen gaan zien. Leerlingen zijn zichtbaar zelfstandiger en zelfverantwoordelijker geworden. Ook vergemakkelijkt een combinatiegroep differentiatie. Een leerling kan gemakkelijker meedoen met een hoger of lager niveau. Binnen een bouw kunnen we per vakgebied kijken waar we leerlingen kunnen samenvoegen om zo nog beter aan te sluiten bij het niveau van een kind. 


Nu we vanaf volgend schooljaar als team allemaal een gecombineerde groep hebben, is er voor ons meer ruimte om te leren van elkaar. De ervaring die de leerkrachten van de groepen 1 tot en met 6 de afgelopen jaren hebben opgedaan, wordt verder uitgebouwd naar de groepen 7-8. Dit jaar hebben wij geïnvesteerd in het versterken en vastleggen van de doorgaande lijn zelfverantwoordelijk en zelfstandig leren. Komend schooljaar investeren wij verder in het doelmatig organiseren van gecombineerde groepen en het aanscherpen van ons klassenmanagement. Ook bekijken we waar we vakken en instructies kunnen verbinden en leerdoelen meer centraal kunnen stellen. 


Na de meivakantie starten wij met het zorgvuldig samenstellen van de groepen voor volgend jaar. Op 22 juni maken wij de definitieve groepsindeling bekend aan u. 


Als u naar aanleiding van bovenstaande vragen heeft, dan kunt u deze na de meivakantie stellen aan de leerkracht(en) van uw kind(eren). 

Team Paschalisschool

« Terug naar overzicht