Enquête communicatie

Beste ouders,

In oktober heeft een aantal ouders de vragenlijst ingevuld over de pilot communicatie-via-Parro. Via onderstaande link kunt u de vragen en antwoorden nog eens rustig nalezen.

Naar overzicht enquête antwoorden

Omdat u, en ook het team, overwegend positief was over het gebruik van Parro, gaan we hier mee door. Dat betekent dus dat Parro definitief ons voornaamste communicatiemiddel wordt voor wat betreft digitale communicatie tussen school/leerkrachten vs. ouders.

We proberen uw adviezen/wensen en die van het team hierin mee te nemen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar zullen we alle afspraken hieromtrent nog eens voor u op een rijtje zetten.
In de tussentijd verzoeken we u om Parro te blijven gebruiken voor de communicatie en slechts zakelijke berichten te plaatsen. We merken dat een aantal ouders ook ziekmeldingen op de dag zelf doorgeven via Parro. Ziekmeldingen dienen echter altijd ’s morgens tussen 8.00 – 8.30 uur telefonisch aan school doorgegeven te worden (024 3661209)!

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Namens het team, Joep Janssen

« Terug naar overzicht