De Ouderraad is op zoek naar enthousiaste ouders!

De ouderraad bestaat uit ouders die een kind op de Paschalisschool hebben. Het speerpunt van de OR is het organiseren van leuke activiteiten voor de kinderen, meestal rondom een feestelijke dag. Naast het dagelijks bestuur en de groepsouders zijn er verschillende werkgroepen (bestaande uit leerkrachten en ouders) die deze activiteiten mogelijk maken.

De verschillende werkgroepen en het dagelijks bestuur is op zoek naar enthousiaste ouders, die meedenken, en organiseren. In de meeste werkgroepen zijn al enthousiaste ouders aanwezig, maar nieuwe mensen en ideeën blijven welkom!

Hieronder staan de verschillende werkgroepen kort benoemd en wanneer deze voornamelijk actief zijn.

Sinterklaas
Deze werkgroep start al op in september. Er zijn 3 à 4 vergaderingen, een inpakavond en indien gewenst ben je op de dag zelf aanwezig om het leuke feest mee te maken en te begeleiden. Lijkt het je wat om mede verantwoordelijk te zijn voor al die verwachtingsvolle koppies?

Carnaval
De werkgroep Carnaval begint na 11/11 met het uitdenken van het carnavalsprogramma wanneer het Wijchense thema bekend is. Het programma bestaat uit het samenstellen van de Prins(ses)engroep, het feest op school en de optocht in de wijk. De werkgroep komt 4 à 5 keer bij elkaar en zijn aanwezig op de carnavalsvrijdag om de feestelijkheden in goede banen te leiden. Draag jij carnaval een warm hart toe?

Avondvierdaagse
Deze werkgroep regelt dat alle kinderen worden ingeschreven bij de organisatie van de Wijchense Avondvierdaagse. Daarnaast zorg je er met elkaar voor dat elke avond een stand bemand en bevoorraad is voor een versnapering voor de Paschalis-wandelaars. Deze werkgroep start begin mei.

Schoolreisje
Deze werkgroep verzorgt in principe om de twee jaar een onvergetelijke dag in een heel tof park voor alle leerlingen. We komen ongeveer 6 maal per jaar bij elkaar om ideeën te wisselen, taken te verdelen en parken en bussen te reserveren. De start van deze werkgroep is (meestal) in november vanwege de te maken reserveringen. De meeste leden gaan ook mee naar een park als boventallige, zodat er in het geval van calamiteiten een extra auto aanwezig is per locatie. Wil jij ook bijdragen aan een dag om nooit meer te vergeten?

Werkgroep Afscheid groep 8
Doordat deze werkgroep elk jaar opnieuw samengesteld wordt, is het geen standaard afscheid. Samen met de leerkrachten en ouders uit de beide groepen 8 wordt een afscheidsboekje gemaakt, de afscheidsavond en het uitglijden/zwaaien georganiseerd. Deze werkgroep start in maart. Ouders met een kind in groep 8 die graag mee willen organiseren zijn welkom.

Dagelijks Bestuur Ouderraad
Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en daarnaast 2 à 3 algemene bestuursleden. Wij komen 5 maal per jaar samen met de teamleider van de Paschalis om de voortgang van de verschillende werkgroepen en feestelijke activiteiten te bespreken.

Eén keer per jaar is er een algemene ledenvergadering, waarin het bestuur van de Oudervereniging de plannen voor het komende schooljaar kenbaar maakt en waarin het verantwoording aflegt voor het afgelopen jaar. Deze vergadering wordt gecombineerd met 1 van de 3 groepsoudervergaderingen.

Enthousiast?

Heb je zin om mee te organiseren in een werkgroep of deel te nemen aan het dagelijks bestuur, geef je dan op bij de OR: paschalis.or@kansenkleur.nl. Je bent van harte welkom!

 

 

 

 

 

 

« Terug naar overzicht