Co2 meters

‘Met de winter in aantocht wordt het belang van een goed binnenklimaat in scholen weer actueel. Met een mogelijke opleving van het coronavirus in aantocht, is het cruciaal alles in het werk te stellen om de kans op besmettingen in de school zo klein mogelijk te houden. Een goede ventilatie in klaslokalen is daarvan de belangrijkste stap.’
Valt te lezen in een brief van de minister van onderwijs aan school gericht. Het ministerie heeft geld beschikbaar gesteld om CO2 meters aan te schaffen. Deze zijn inmiddels aangeschaft en worden in de loop van deze week in alle klaslokalen opgehangen. Leerkrachten kunnen in onderstaande tabel aflezen wanneer zij extra moeten ventileren of wanneer het klimaat in de klas juist perfect is.
Team Paschalisschool
« Terug naar overzicht