Van de MR

Van de MR.
Donderdag 8 juli zijn we dit jaar voor de tiende keer als MR bij elkaar gekomen. Ook dit keer weer digitaal via Teams. Dit was de laatste MR-vergadering van dit schooljaar.

Hieronder volgen de belangrijkste gesprekspunten: 

* We hebben nogmaals het Formatie- en werkverdelingsplan 2021 -2022 besproken. De personeelsgeleding heeft instemming aan dit plan verleend. 
* Ook is de vragenlijst Leerlingtevredenheid van het WMKPO (Werken Met Kwaliteit Primair Onderwijs) aan bod gekomen. 
* We gaan volgend schooljaar in de MR aan de slag met drie ouders en drie personeelsleden. Lisette Arbeider en Rosa Otten hebben afscheid genomen. Lieke heeft beiden bedankt voor hun inzet en de constructieve bijdragen aan de MR-vergaderingen van de afgelopen jaren.

Een uitgebreider verslag kunt u binnenkort lezen op de website van de school.

Wilt u een vergadering van de MR bijwonen? Dat kan na aanmelding via Paschalis.mr@kansenkleur.nl.

De MR

« Terug naar overzicht